Brand & Diefstal

PARTICULIEREN

-

FAQ


Waarborg Brand


Wat dekt de waarborg brand?


Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door brand. Deze kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid worden naar de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt.


Het onderscheid met de brandverzekering van de woning


Er moet dus duidelijk een onderscheid worden gemaakt tussen de dekking die verleend wordt door een woningverzekering (brandverzekering), waar de schade alleen maar gedekt is wanneer het voertuig als inhoud gezien wordt in een garage en dus niet op de weg, terwijl in een autopolis de dekking ruimer is naar zowel de garage toe als op de weg.


Vrijstelling (franchise) en bepaling van de vergoeding


Op gebied van de toepassing van een vrijstelling en van bepaling van de vergoeding kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die opgenomen in de waarborg eigen schade.


Waarborg Diefstal


Wat dekt de waarborg diefstal?


De dekking zorgt voor de vergoeding van de schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal met, naargelang de verzekeraar, de mogelijkheid tot uitbreiding naar de situaties van diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.


Vrijstelling en bepaling van de vergoeding


Op gebied van de toepassing van een vrijstelling en van bepaling van de vergoeding kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die opgenomen in de waarborg eigen schade .


Preventie


Naargelang de verzekeraar kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden bij het onderschrijven van een diefstalwaarborg. Zo kan de aanwezigheid van een garage aan de woning een invloed hebben op de evaluatie van het risico.


Maar doorgaans zullen de verzekeraars, naargelang de klasse van het te verzekeren voertuig, eisen dat een beveiligingsysteem op de wagen wordt geplaatst (een antidiefstal of een na-diefstalsysteem). Hierbij dient onmiddellijk te worden gezegd dat de erkenningprocedure van dergelijke systemen via Assuralia op 1 maart 2008 is stopgezet waarbij de procedure is overgeheveld naar Incert.


De lastenboeken en lijsten van goedgekeurde producten van Assuralia zijn nog enkel geldig voor wat de uitdovende erkenningen betreft. Wil men deze toch nog raadplegen dan kan dit via: Lastenboeken en Lijsten van erkende antidiefstal- en na diefstalsystemen.


Wil men echter informatie over de nieuwe procedure via Incert, dan kan deze bekomen worden op de website van incert of door de bijlage “Incert-label ontmoedigt autodiefstal” te consulteren. Dit animatiefilmpje legt in een notendop het nut van het INCERT-label uit.


En al wat men wil weten over volgsystemen tegen diefstal van voertuigen vindt men terug in een folder uitgegeven door de FOD Binnenlandse zaken.


Maar preventie begint in eerste instantie bij u zelf. Lees daarom ook zeker de preventietips tegen autodiefstal op deze website. Is ondanks alles uw wagen toch gestolen, lees dan hier wat u moet doen.


05.02.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved