De materiële of eigen schade aan het voertuig

PARTICULIEREN

-

FAQ


DE MATERIELE OF EIGEN SCHADE AAN HET VOERTUIG

met dank aan Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Dekking


Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval ongeacht men voor dat ongeval al dan niet in fout is.


In sommige contracten wordt het begrip “ongeval” ruim geïnterpreteerd en kunnen andere oorzaken voor de schade, zoals vandalisme, omkantelen, vallen,… aanvaard worden.


De verzekerde is niet in fout


Is men niet in fout dan zal de verzekeraar “eigen schade” de vergoeding aan zijn eigen verzekerde betalen volgens de contractuele voorwaarden, dus onder aftrek van een eventuele vrijstelling, om zich daarna te keren tegen de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval om die vergoeding terug te vorderen. De verzekerde zal zijn rechtsbijstandverzekeraar moeten aanspreken om die eventuele vrijstelling (franchise) terug te vorderen van de aansprakelijke voor het ongeval.


De verzekerde is wel in fout


Is men in fout dan zal de vergoeding op dezelfde manier gebeuren maar zal de eventuele vrijstelling (franchise) ten laste blijven van de verzekerde.


Vrijstelling (= franchise)


Zoals reeds aangegeven kunnen vrijstellingen worden toegepast, dit betekent dat de verzekerde het bedrag van die vrijstelling ten laste zal nemen, tenzij die kan terugvorderen van de aansprakelijke partij.


Hier ook bestaan variaties in de toepassingen. Er bestaan formules waarin de vrijstelling enkel van toepassing is onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij vandalisme of onder specifieke herstellingsvoorwaarden.


De bedragen van die vrijstelling kunnen uitgedrukt worden in vaste bedragen maar meestal vindt men een bepaald percentage terug dat toegepast wordt op de cataloguswaarde van het te verzekeren voertuig of op het bedrag van de vergoeding.


Bepaling van de vergoeding


Gedeeltelijke schade: het factuurbedrag


Is er slechts “gedeeltelijke schade”, dus geen totaal verlies, dan komt de vergoeding overeen met het bedrag vermeld op de herstellingsfactuur.


Totaal verlies: werkelijke of aangenomen waarde


In geval van totaal verlies kan men opteren voor de vergoeding voor de stoffelijke schade in werkelijke waarde, maar er bestaan ook formules waarbij op voorhand, bij het aangaan van het contract, overeengekomen wordt over de manier waarop de vergoeding zal berekend worden. Deze methode noemt men de “aangenomen waarde”.


De manier waarop die vooraf bepaalde berekening gebeurt kan ook verschillend zijn. De meest voorkomende formules houden rekening met een coëfficiënt voor de bepaling van de waardevermindering van het voertuig in functie van zijn ouderdom. Andere formules houden rekening met het aantal gereden kilometers.


Tot slot kan worden meegegeven dat sommige verzekeraars voor deze dekking de premie bepalen in functie van de schadestatistiek.


05.02.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved