Hoe wordt de schade na een ongeval verder geregeld

PARTICULIEREN

-

FAQ


HOE WORDT DE SCHADE NA EEN ONGEVAL GEREGELD ?

met dank aan Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

De aansprakelijkheid bepalen


Op basis van de gegevens die de verzekeraars ontvangen van hun klanten na een ongeval, onder andere via het aanrijdingsformulier, bekijken zij wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een gedeelde aansprakelijkheid is ook mogelijk.


Als u niet aansprakelijk bent voor uw schade, krijgt u ze vergoed door een BA Autoverzekering. Afhankelijk van het feit of het ongeval in RDR geregeld zal worden of niet, zal het ofwel uw eigen BA verzekeraar ofwel die van de tegenpartij zijn, die u zal vergoeden.


Als u zelf aansprakelijk bent voor de schade aan uw wagen of voor uw eigen lichamelijke schade, zal u niet vergoed worden door de BA Autoverzekering. Als u deze bescherming wenst, kan u aanvullende verzekeringen, zoals een omniumverzekering voor uw wagen of een bestuurdersverzekering aangaan.


U bent niet verplicht om de schade aan uw wagen te laten herstellen om vergoed te worden. U beschikt steeds vrij over de verschuldigde schadevergoeding die nooit mag verschillen naargelang het gebruik dat u ervan zal maken.


Garage regelen


Ofwel geeft uw verzekeraar aan naar welke garage u kan gaan voor de herstelling, ofwel kiest u er zelf een. De meeste verzekeraars hebben een netwerk van garages. Sommige verzekeraars bieden een aantal extra’s, zoals bijvoorbeeld een gratis vervangwagen, als u ervoor kiest om binnen dat netwerk uw wagen te laten herstellen. Er zijn overigens ook verzekeraars die een gratis vervangwagen standaard in het verzekeringscontract opnemen. Een aangesloten garage stuurt de factuur van de herstelling rechtstreeks naar de verzekeraar. Dit is het derdebetalersysteem en zorgt ervoor dat de schadeafwikkeling efficiënter kan gebeuren.


Als de garage die u kiest niet verbonden is met uw verzekeraar, dan zal u van de verzekeraar het geld krijgen om de herstelling te betalen aan de garage.


Een expert aanstellen


Doorgaans zal uw eigen BA Autoverzekeraar een expert aanstellen om de schade te begroten. Soms gebeurt het dat de verschillende partijen het niet eens geraken over de omvang van de schade, dan komt er een bijkomende expert aan te pas. Dat wordt geregeld door de eventuele rechtsbijstandverzekeraar.


De expert zal in de garage komen kijken naar de wagen. Hij zal nakijken of het bestek van de garage overeenkomt met de schade na het ongeval. Als dat en alle formaliteiten in orde zijn, geeft hij toelating voor de herstelling. Soms gebeurt die meteen, soms enige tijd erna, afhankelijk van de planning van de hersteller en of er bijvoorbeeld wisselstukken moeten besteld worden.


De verzekeraar houdt zich aan strikte regelingstermijnen

De schade moet afgehandeld zijn binnen wettelijk bepaalde termijnen. Om die te kunnen naleven, moet er wel duidelijkheid zijn over wie aansprakelijk was en over de grootte van de schade. Indien vaststaat welke verzekeraar moet tussenkomen maar de omvang van de schade nog niet definitief bepaald kan worden, heeft het slachtoffer recht op een voorschot. Dat voorschot wordt bepaald op basis van de reeds gemaakte kosten en reeds gekende toekomstige kosten.


Franchise = vrijstelling betalen


In de verplichte BA Autoverzekering is er meestal geen sprake van een franchise of vrijstelling, zoals dat bijvoorbeeld bij een omniumverzekering dikwijls wel het geval is. Toch zijn er een aantal uitzonderingen mogelijk. Indien u al een aantal schadegevallen veroorzaakt hebt, kan de verzekeraar besluiten u nog alleen verder te verzekeren mits u een franchise betaalt bij een ongeval in fout. Dat wil zeggen dat u een vastgelegd deel van de schade zelf terugbetaalt als u een ongeval veroorzaakt. Ook aan jonge bestuurders kan een verzekeraar een dergelijke franchise vragen. Zo moedigt hij de jongere aan om voorzichtig te rijden.


02.03.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved