Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig

PARTICULIEREN

-

FAQ


WAAROM IS DE FAMILIALE BA VERZEKERING NUTTIG ?

met dank aan Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van uw vermogen tegen de financiƫle gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen.


Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.


Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer u er niet voor verzekerd bent, kan u dat veel geld kosten.


De familiale BA-verzekering mag in Belgiƫ dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer u effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook uw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van uw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor uw verdediging betalen.


De familiale BA moet in uw portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra u niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot u kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken!


Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand".

 

 


09.01.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved