Wat zijn de voorwaarden om als particulier van een fiscaal voordeel te kunnen genieten op een levensverzekering

PARTICULIEREN

-

FAQ


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM ALS PARTICULIER VAN EEN FISCAAL VOORDEEL TE KUNNEN GENIETEN OP EEN LEVENSVERZ. ?

met dank aan Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Er bestaan een aantal voorwaarden.


Om te kunnen genieten van een fiscaal voordeel dient uw levensverzekering aan een aantal voorwaarden te voldoen:


  • De premies dienen te zijn betaald in het jaar waarvoor u wenst te genieten van de fiscale voordelen, met andere woorden contracten mogen niet worden afgesloten met terugwerkende kracht;
  • De premies moeten worden betaald met het oog op het vestigen van een rente of kapitaal in geval van leven op een bepaald ogenblik of bij overlijden voor dat ogenblik;
  • Voor pensioensparen dient het contract te worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in België; Voor het langetermijnsparen dient het contract te worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte;
  • Het contract moet zijn afgesloten door uzelf vanaf ten vroegste 18 jaar en vóór u de leeftijd van 65 jaar heeft;
  • Het contract mag uitsluitend zijn afgesloten op uw hoofd, m.a.w. u dient zowel de verzekeringnemer als de verzekerde te zijn;
  • Indien het contract een bedrag bij leven voorziet dient het contract minstens 10 jaar te lopen;
  • Voor het langetermijnsparen is de einddatum van het contract ten vroegste de datum waarop u de leeftijd van 65 jaar bereikt;
  • In het contract dient als begunstigde(n) te worden aangeduid:
  • In geval u in leven bent op uw 65e: uzelf;
  • In geval u overlijdt: uw echtgenoot of de partner waarmee u wettelijk samenwoont, of uw bloedverwanten tot en met de tweede graad.


07.04.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved