Wie is verzekerd

PARTICULIEREN

-

FAQ


Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die u zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:


 • uw samenwonende echtgenoot
 • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven
 • het huispersoneel en de gezinshulp
 • personen die belast zijn met de bewaking van uw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.


Familiale BA-polissen zijn aangepast aan de realiteit van het hedendaagse leven en kunnen ook de aansprakelijkheid dekken van onder andere:


 • uw samenwonende partner
 • personen die bij u inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk
 • uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u
 • personen die economisch afhankelijk zijn van u, van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u
 • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder de hoede staan van een verzekerde die bij u inwoont
 • personen die tijdelijk bij u verblijven tijdens de vakantie of tijdens familiale of uitzonderlijke evenementen
 • ...


Kijk goed de algemene voorwaarden van uw polis na om te weten of uw polis aangepast is aan uw bijzondere situatie!


09.01.2010

BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved